Vi er medlem af Autobranchen Danmark

QuickCars.dk er medlem af Autobranchen Danmark, hvilket gør det til et sikkert sted for bilkøb. Når du vælger at købe en bil fra QuickCars.dk, der er medlem af Autobranchen Danmark, kan du være sikker på, at du handler med en troværdig og professionel virksomhed.

For at blive en del af Autobranchen Danmark, skal forhandleren opretholde en velfungerende og velrenommeret forretning. Det er også nødvendigt at overholde foreningens høje standarder for forretningspraksis og have passende faciliteter til rådighed.

Medlemskab i Autobranchen Danmark giver forhandleren adgang til en bred vifte af tjenester, der skaber tryghed både for forhandleren og forbrugeren. Disse tjenester inkluderer kontrol af udstyr, miljømæssige forhold, arbejdsmiljø, arbejdspladssikkerhed, forsikring og garanti.

QuickCars.dk er også din rådgiver, da medlemskabet sikrer, at forhandleren altid er opdateret med den nyeste lovgivning inden for bilhandel. Derudover får forhandleren adgang til en bred vifte af kurser og vidensdeling, der sikrer, at de besidder den nyeste ekspertise på området – alt sammen med det formål at kunne give dig den bedste rådgivning, når du ønsker at købe en bil.

Hvis der mod forventning opstår uenigheder mellem dig og QuickCars.dk i forbindelse med en handel, kan tvisten indbringes for Ankenævn for Biler. Hvis vi som forhandler ikke overholder afgørelsen fra ankenævnet, vil vi blive ekskluderet fra Autobranchen Danmark. Dette sikrer, at QuickCars.dk følger god forretningsskik og giver dig en tryghedsgaranti.

I kraft af vores medlemskab af Autobranchen Danmark, er vi også automatisk medlemmer af bilgaranti.dk, som er etableret af Bilbranchen, Autobranchen Danmark og Dansk Bilbrancheråd. Hvis Ankenævn for Biler har givet dig fuld eller delvis medhold i en sag mod os som forhandler, og vi mod forventning ikke efterlever nævnets afgørelse, vil bilgaranti.dk træde til og sikre, at du modtager den erstatning, du har krav på. Autobranchen Danmark og bilgaranti.dk beskytter dermed dine rettigheder som forbruger.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til QuickCars.dk og dine rettigheder som forbruger.