Hvad hvis jeg fortryder?

Du har 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af varen. Fortrydelsesretten kan du gøre brug af ved skriftligt at give os besked. Husk at der kan fratrækkes eventuelle værditab som bilen må have lidt under dit ejerskab. Dog har du ret til at prøvekøre bilen uden fradrag i købesummen. Her er betingelserne for fortrydelsesret: 1.1 FortrydelsesfristenDu […]

Du har 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af varen. Fortrydelsesretten kan du gøre brug af ved skriftligt at give os besked. Husk at der kan fratrækkes eventuelle værditab som bilen må have lidt under dit ejerskab. Dog har du ret til at prøvekøre bilen uden fradrag i købesummen.

Her er betingelserne for fortrydelsesret:

1.1 Fortrydelsesfristen
Du kan uden begrundelse fortryde dit fuldt digitale bilkøb/fjernkøb inden for 14 dage fra leveringen af bilen. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har købt og fået leveret bilen.
Ved fjernsalg forstås bilkøb, der enten er foregået digitalt uden nogen fysisk kontakt med forhandleren eller ved salg, der er sket uden besigtigelse af bilen på virksomhedens forretningssted, jf. forbrugeraftalelovens regler om fjernsalg.

1.2 Vores tilbagebetaling
Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer vi dine indbetalinger. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale.
Vi gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger. Du skal dog være opmærksom på, at eventuelle værditab som bilen må have lidt under dit ejerskab, vil blive fratrukket købesummen. Du har dog ret til at prøvekøre bilen uden fradrag i købesummen.

1.3 Fremgangsmåde
Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette skriftligt til os.
Gælder kun forbrugerkøb.
Hvis du er uenig i vores afgørelse i din sag om eksempelvis tilbagebetalingsbeløbet eller andet relateret til din fortrydelsesret, kan du klage til nedenstående offentlige godkendte klageinstans:
Ankenævn for biler – bilklage.dk
Lautrupvang 2
2750 Ballerup

Jens Peter Larsen

Jens Peter Larsen er direktør og værdifastsætter med over 10 års erfaring.

Peter kan kontaktes på mail@quickimport.dk